Tagged: Aктуални проблеми на коклюш профилактиката при новородени деца

Aктуални проблеми на коклюш профилактиката при новородени деца и малки кърмачета

През последните години докладваната честота на коклюш се увеличава значително в почти всички държави-членки на ЕС, както и в други части на света. Това увеличение настъпва въпреки продължителното високо ваксинално покритие, подчертавайки въздействието на намаляващия имунитет на ваксината, като промените в циркулиращите щамове също биха могли да играят роля.