Tagged: C-реактивният протеин

Пълната кръвна картина: каква информация ни дава и как да я разчитаме правилно

Пълната кръвна картина (ПКК), най-често назначаваното изследване, представлява панел от кръвни изследвания, даващи обстойна информация за кръвните клетки и течната фаза на кръвта, а оттам – и за състоянието на организма…