Tagged: Causticum

Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Causticum

Causticum спада към групата на хомеопатичните поликрести, които имат широко приложение в клиничната практика. Лекарството има изразен тропизъм към централната и периферната нервна система, опорно-двигателния апарат, стомашно-чревната система и кожата…