Tagged: CCAM

Вродена кистична аденоматозна малформация на белите дробове

Вродената кистична аденоматозна малформация (ССАМ) на белите дробове е аномалия, която се характеризира с разрастване на терминалните бронхиоли и образуване на кисти с различен размер, без да се засягат алвеолите…

Фетална медицина и фетална хирургия при белодробни малформации

Вродените фетални малформации на белия дроб са с честота около 1:4000 раждания. В тази група се причисляват вродената диафрагмална херния, вродените малформации на белодробните въздухоносни пътища и пулмонарната секвестрация…