Tagged: Ferrum phosphoricum

Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Ferrum Phosphoricum

Клиничното наблюдение потвърждава действието на Ferrum phosphoricum при остри възпалителни състояния, протичащи със слабо повишена температура и астения, с тенденция към локална конгестия и кръвотечения (епистаксис)…