Tagged: Harlequin

Фeтална ихтиоза. Съвременни данни за етиопатогенеза, клинична картина, диагностика и терапия

Феталната ихтиоза е вродено нелечимо заболяване, но съвременната терапия удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот на пациентите. Учени от целия свят продължават да търсят ефективни средства срещу заболяването…