Tagged: Herpes simplex neonatorum

Herpes simplex neonatorum

Инфекциите с Herpes simplex virus в периода непосредствено след раждането продължават да са сериозно предизвикателство пред неонатолозите и дерматолозите, въпреки значителния напредък в терапията на заболяването през последните години. Макар че се среща сравнително рядко, състоянието все още продължава да е причина за висока смъртност, достигаща 30%…