Tagged: malnutrition

Недохранване при деца с нервно-психични заболявания

Мултидисциплинарен екип – това е ключовият фактор на правилното отглеждане на децата с НПЗ. Ранното разпознаване на неврологичните нарушения при деца с НПЗ и ранната рехабилитация трябва да включват задължително и хранителна подкрепа с цел оптимално развитие и постигане на максимума на заложените от генетичните и епигенетични факторни специфики на детето.