Tagged: segmental dystonia

Дълбока мозъчна стимулация при деца с дистония в България, брой 4/2019

Дълбоката мозъчна стимулация е метод на лечение, който може да постигне значително подобрение на симптоматиката при част от децата с генерализирана или сегментна дистония. Преценката на индикациите и използване на стереотаксична техника са задължителни условия за успеха на това лечение