Tagged: XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия

Мониторинг на качеството на медицинските дейности в детското здравеопазване (видео)

Директорът на Изпълнителна агенция “Медицински одит” доц. Златица Петрова, представи пред участниците в XIІІ-тия национален конгрес по педиатриялекция лекция на тема: „Мониторинг на качеството на медицинските дейности в детското здравеопазване“…