Tagged: Yolk sac тумор

Yolk sac тумор с атипична локализация

Герминативноклетъчните тумори са разнородни в биологично, морфологично и клинично отношение неоплазми. При децата те са относително редки и представляват около 3% от всички злокачествени заболявания, наблюдавани в този възрастов период…